Józef Majewski

Lista książek

Teologia na rozdrożach

Józef Majewski

Przystępnie napisane wprowadzenie w najważniejsze spory i kontrowersje teologiczne współczesności! Autor jest młodym świeckim teologiem, wieloletnim redaktorem „Więzi” i współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”. W swojej najnowszej książce pisze m.in. o

Więcej

29,00 zł

19,72 zł

Religia media mitologia

Józef Majewski

W czym tkwi tajemnica atrakcyjności tego, co religijne, dla współczesnych mediów? Czy media, jak chce wielu, rzeczywiście ze swej natury są wrogie religii, niszcząc i wynaturzając w niej to, co dla niej najbardziej właściwe i najgłębsze? Jaki jest kulturowy sens procesów tabloidyzacji mediów? Skąd biorą się napięcia między mediami a religiami instytucjonalnymi? Na czym ma polegać odpowiedzialność mediów dzi[...]

Więcej

36,75 zł

28,74 zł

Fuga przemijania Słowo o eschatologii Jarosława Iwaszkiewicza - Józef Majewski | mała okładka
-31 %

Fuga przemijania Słowo o eschatologii Jarosława Iwaszkiewicza

Józef Majewski

Jarosław Iwaszkiewicz uczynił przemijanie, starość i śmierć jednym z najważniejszych tematów swojej twórczości. Mimo to ów obszar zainteresowań pisarza pozostaje wciąż niedostatecznie zbadany. Ową lukę próbuje wypełnić książka Józefa Majewskiego. Zawiera ona wielowątkowe, bogate w odniesienia kulturowe i mitologiczne komentarze do kilku – jak dowodzi autor – „eschatologicznych” opowiadań Iwaszkiewicza („Pan[...]

Więcej

38,00 zł

26,11 zł

Wiara w trudnych czasach - Józef Majewski | mała okładka
-34 %

Wiara w trudnych czasach

Józef Majewski

Książka wybitnego teologa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego opowiada o współczesnych teologicznych i doktrynalnych napięciach, konfliktach i trudnościach w Kościele katolickim, m.in. o tych, które wiążą się z pytaniami o ojcostwo i macierzyństwo Boga, święcenia kapłańskie kobiet, modlitwę międzyreligijną, życie po śmierci czy granice wolności teologii.

Więcej

32,00 zł

20,98 zł