Juliusz A. Chróścicki

Lista książek

Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce

Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa, ...

Książka, ujmująca w syntetycznym skrócie historię Kościoła katolickiego w Polsce, daje podstawowe informacje i ułatwia wyrobienie sobie poglądu na główne etapy przemian. Układ materiału chronologiczny: I. Średniowiecze i Rzeczpospolita, II. Okres niewoli

Więcej

0,00 zł