Karl Rahner

Karl Rahner SJ (1905-1984) – jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku.

Lista książek

Modlitwa i wiara

Karl Rahner


Karl Rahner - niemiecki teolog, uhonorowany 15 tytułami doktora honoris causa, autor ok. 50 książek, propagator nowego modelu uprawiania teologii, bedącego próbą scalenia wysokich, teoretycznych rozważań z przepowiadaniem Dobrej Nowiny - w centrum swojej

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Przez Syna do Ojca

Karl Rahner

Wznowienie dwóch książek Rahnera, wydanych w paryskim wydawnictwie oo. Pallotynów, Éditions du Dialogue: Kiedy się modlisz... (1968) i Wierzę w Jezusa Chrystusa (1977). ...

Więcej

0,00 zł

O możliwości wiary dzisiaj

Karl Rahner

Wybór pism jednego z czołowych współczesnych teologów zgrupowany w trzech działach: Wiara, Modlitwa, W Kościele. M.in.: Człowiek dzisiejszy a religia. Nauka jako „wyznanie”? Bóg modlitw moich. Msza św. młodych. Jednostka w Kościele. Sytuacja diaspory. O

Więcej

0,00 zł

O możliwości wiary dzisiaj

Karl Rahner

Wybór pism jednego z czołowych współczesnych teologów zgrupowany w trzech działach: Wiara, Modlitwa, W Kościele. M.in.: Człowiek dzisiejszy a religia. Nauka jako „wyznanie”? Bóg modlitw moich. Msza św. młodych. Jednostka w Kościele. Sytuacja diaspory. O

Więcej

0,00 zł

Słuchacz słowa Ugruntowanie filozofii religii

Karl Rahner

Ogromna spuścizna teologiczna Rahnera obejmuje przeszło trzy tysiące pozycji. Studium Słuchacz słowa jest jego najbardziej reprezentatywnym dziełem jeśli chodzi o antropologię transcendentalną. Dla tego największego teologa niemieckiego ubiegłego stulecia Objawienie jest propozycją na ciągłe poszukiwanie przez człowieka jedności pomiędzy materią a duchem, immanencją a transcendencją, naturą i łaską. W tym p[...]

Więcej

42,00 zł

26,46 zł

Czy wierzysz w Boga?

Karl Rahner

Książka Karla Rahnera, niemieckiego teologa i jezuity, prezentuje perspektywy wiary we współczesnym świecie, poruszając stale aktualne kwestie dotyczące jej miejsca w zsekularyzowanym społeczeństwie i roli osób wierzących. Autor stawia odważne pytania o to, czy wiara jest sprawą prywatną, czy jest ideologią oraz kiedy dyskrecja staje się tchórzostwem, a wyznanie wiary brakiem poprawności politycznej.

Karl [...]

Więcej

25,00 zł

17,44 zł