Karolina Daszyńska-Żygadło

Lista książek

Wycena przedsiębiorstwa. Podejście scenariuszowe

Karolina Daszyńska-Żygadło

Książka prezentuje proces wyceny integrujący proces prognozowania sprzedaży oraz pokazuje zależności między poszczególnymi etapami tych procesów. Stanowi głos w dyskusji nad standaryzacją procedur wyceny, szczególnie metodami dochodowymi, gdzie istotne znaczenia ma analiza fundamentalna wycenianego podmiotu oraz ocena otoczenia w którym ten podmiot funkcjonuje.
Publikacja stanowi przewodnik po tym, jak prze[...]

Więcej

49,00 zł

39,35 zł