Karolina Kawczyńska

Lista książek

Dezintegracja Jugosławii. Most w Mostarze - symbol dialogu i wojny kultur

Karolina Kawczyńska

Głównym walorem pracy Karoliny Kawczyńskiej jest jej interdyscyplinarne podejście. Przypomnienie podstawowych faktów – przyczyn i przebiegu rozpadu Jugosławii – stanowi asumpt do przyjrzenia się bliżej mityczno-historycznemu podłożu rzutującemu na rozwój procesów integracyjnych i separatystycznych w „kotle bałkańskim”. Autorkę interesuje „kulturowe imaginarium” jako rama, w której dokonywano manipulacji ste[...]

Więcej

20,00 zł