Krystyna Latawiec

Lista książek

Poezja polska w latach 1939-1956

Krystyna Latawiec


Poetyckie świadectwo czasów rozpaczy i nadziei w utworach:

- Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

- Kazimierza Wierzyńskiego

- Juliana Przybosia

- Czesława Miłosza

- Tadeusza Gajcego

- Władysława Broniewskiego

- Tadeusza Różewicza

- Wiktora Wo

Więcej

0,00 zł