Louis Bouyer

Lista książek

Misterium paschalne

Louis Bouyer

Rozmyślania nad liturgią trzech ostatnich dni Wielkiego Tygodnia (uzupełnione przez redaktora w związku z późniejszymi zmianami liturgicznymi) wprowadzające - za przewodem Pisma św. i Ojców - w misterium Kościoła i w istotę życia chrześcijańskiego. ...

Więcej

0,00 zł

Wprowadzenie do życia duchowego Zarys teologii asc

Louis Bouyer

Książka ta to klasyczne już wprowadzenie do podstawowych zagadnień życia duchowego. Autor świadomie unika preferencji dla którejkolwiek ze szkół duchowości, wychodząc z założenia, że jedna jest tylko godna tego miana duchowość katolicka, mająca swoje ugruntowanie w Ewangelii. Książka pozwala Czytelnikowi uchwycić istotę, sens i wartość ascezy i duchowości świeckich, zaangażowanych w życie rodzinne i pracę z[...]

Więcej

37,80 zł

24,86 zł