Maciej Kozłowski

Lista książek

Zanim wyjedziesz w Bieszczady. Przystanek jezioro - Nóżka Kazimierz, Scelina Marcin, Kozłowski Maciej | mała okładka
-32 %

Zanim wyjedziesz w Bieszczady. Przystanek jezioro

Nóżka Kazimierz, Scelina Marcin, Kozłowski Maciej

Autorzy bestsellerowych „Zanim wyjedziesz w Bieszczady" wyłaniają się z lasu kopcących retort, aby przystanąć nad Jeziorem Solińskim. To tu rozpoczynają nową opowieść.

Więcej

49,99 zł

33,99 zł

Nowość
Zanim wyjedziesz w Bieszczady - Maciej  Kozłowski | mała okładka
-32 %

Zanim wyjedziesz w Bieszczady

Maciej Kozłowski

Dwóch najsłynniejszych leśników w Polsce i kulturoznawca konfrontują nasze wyobrażenia o krainie studenckich wypadów, hipisów i dzikiej natury z prawdziwym obrazem Bieszczadów

Więcej

49,90 zł

33,93 zł

Moja heroina. Świadectwo psychiatry

Maciej Kozłowski

„Jestem lekarzem psychiatrą. Od wielu lat jestem uzależniony od morfiny i heroiny. Ten wstęp nie jest literacką prowokacją. Niestety, to prawda” - pisał Maciej Kozłowski w „Dużym Formacie”.  Niniejsza książka jest rozwinięciem intelektualnej i emocjonalne

Więcej

29,00 zł

19,72 zł

Między Sanem a Zbruczem

Maciej Kozłowski

Popularnie napisana historia wojny polsko-ukraińskiej trwającej od 1 listopada 1918 r. do połowy 1919 r. Przyczyny, przebieg i następstwa tego konfliktu, który stał się punktem zwrotnym w dziejach dwóch współżyjących ze sobąod sześciuset lat narodów. Obi

Więcej

0,00 zł

Krajobrazy przed bitwą

Maciej Kozłowski

Książka zawiera trzy obszerne szkice, które są próbą zarysowania sytuacji poprzedzających trzy zrywy z lat niewoli: część I maluje czasy pierwszego rozbioru i konfederacji targowickiej, część II - rewolucję moralną, która poprzedziła powstanie styczniowe

Więcej

0,00 zł

Pracownicza partycypacja finansowa Geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty

Maciej Kozłowski

Pracownicza partycypacja finansowa jest traktowana jako jedna z nowocześniejszych form motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Szybki postęp w jakości i innowacyjności produkcji wymaga zmiany spojrzenia na tradycyjne relacje pracownicy - kierownictwo i domaga się innego podejścia do procesów występujących w przedsiębiorstwie. Dotychczasowe stosunki [...]

Więcej

58,80 zł

Programy partycypacji finansowej a wyniki przedsiębiorstw Polska na tle innych krajów UE - Maciej Kozłowski | mała okładka
-20 %

Programy partycypacji finansowej a wyniki przedsiębiorstw Polska na tle innych krajów UE

Maciej Kozłowski

Pracownicza partycypacja finansowa jest traktowana jako jedna z nowocześniejszych form motywowania i większego zaangażowania pracowników w życie organizacji. Skuteczny program partycypacyjny, angażujący wszystkich pracowników powinien stymulować długookresową strategię rozwoju przedsiębiorstwa, a także integrować realizację celów kierownictwa z celami pracowników szeregowych. Konieczna jest więc odpowiednia[...]

Więcej

49,90 zł

40,02 zł