Maciej Strzembosz

Lista książek

Wojna peloponeska i inne wiersze

Maciej Strzembosz

Debiut młodego autora wnoszący nowe wartości do „klasycyzującego” nurtu naszej poezji. Na tle większości dzisiejszych debiutów tomik Strzembosza wyróżnia się kulturą literacką, sugestywnością poetyckiej wizji i szczególnie aktualnym odczytywaniem histori

Więcej

0,00 zł