Magda Heydel

Lista książek

Współczesne teorie przekładu. Antologia

Piotr Bukowski, Magda Heydel

Antologia "Współczesne teorie przekładu" to pierwszy w Polsce obszerny zbiór rozproszonych dotąd tekstów z zakresu translatologii. Artykuły dwudziestu trzech wpływowych badaczy, pisane na przestrzeni sześciu dekad, składają się na przegląd najważniejszych współczesnych koncepcji przekładu.

Więcej

79,90 zł

54,33 zł

Gorliwość tłumacza Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza

Magda Heydel

Magda Heydel opisuje i analizuje dzieło przekładowe Czesława Miłosza z perspektywy współczesnego przekładoznawstwa, które w ostatnich dekadach przekształciło się z pobocznego nurtu badań filologicznych w samodzielną dyscyplinę naukową. Nie sposób dziś ograniczać analiz przekładoznawczych do poziomu operacji międzyjęzykowych: przekład to pojęcie służące do opisu kultur w dialogu lub starciu, pozwalające na z[...]

Więcej

39,90 zł