Magdalena Krzeptowska

Lista książek

Moja droga od rozpaczy do nadziei

Magdalena Krzeptowska


Chciałabym opisać każdy z tych kroków, które teraz, z perspektywy czasu widzę lepiej i mam odwagę i siłę je nazwać, a przynajmniej mogę spróbować... Chciałabym opowiedzieć o długiej i trudnej drodze, na której od samego początku towarzyszył nam w cierpie

Więcej

20,00 zł

13,60 zł

Moja droga od rozpaczy do nadziei Pocieszenie po śmierci dziecka

Magdalena Krzeptowska

Śmierć dziecka rodzice przeżywają jak koniec świata. Szok, bezgranicznie natężone cierpienie i dręczące pytanie `dlaczego?` łatwo przemieniają się w nieszczęścia ostateczne, niszczące człowieka i sens jego życia. Magdalena Krzeptowska doświadczenie utraty dwojga swoich dzieci opisuje w sposób niezwykle wnikliwy, odważny i dojrzały, a zarazem niepozbawiony ogromnego ładunku emocjonalnego. Ta osobista perspek[...]

Więcej

25,00 zł