Marek Borucki

Lista książek

Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat 2 - Marek Borucki | mała okładka
-32 %

Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat 2

Marek Borucki

Wśród kolejnych trzydziestu dwóch sławnych na świecie Polaków są; konstruktorzy, kompozytorzy, naukowcy, artyści. Przedstawienie następnej grupy rodaków, którzy osiągnęli ogromny sukces nie było trudne, jest ich wielu.

Więcej

49,90 zł

33,72 zł

Nasz folklor ocalony

Marek Borucki

Kolejna książka z serii „Ocalić od zapomnienia” przybliża nam materialną kulturę ludową i dworską naszego kraju. Publikacja podzielona jest na 12 rozdziałów. Każdy z nich to odrębny region, jego historia, kształtowanie się zwyczajów, kultura życia codziennego, budownictwo, rzemiosło i uprawa ziemi.
Część z tego co przeminęło znajduje się w skansenach. Dlatego w każdym rozdziale autor prezentuje kilka (2-6)[...]

Więcej

59,99 zł

38,56 zł

Wielcy zapomniani Polacy, którzy zmienili świat - Marek Borucki | mała okładka
-39 %

Wielcy zapomniani Polacy, którzy zmienili świat

Marek Borucki

W świecie osiągnęli wiele: sławę, szacunek, uznanie, często duże pieniądze . U nas mało znani, bądź w ogóle zapomniani. Książka wydobywa z narodowej niepamięci ludzi, których warto poznać bliżej. Wśród 39 postaci są wybitni naukowcy, genialni kompozytorzy, inżynierowie, konstruktorzy, artyści malarze, graficy, pisarze i społecznicy. Otrzymywali prestiżowe wyróżnienia, niektórzy wielokrotnie byli nominowani [...]

Więcej

49,90 zł

30,65 zł

Polska. Rezydencje królów i książąt

Marek Borucki

Książka o charakterze popularnej publikacji historyczno-krajoznawczej przedstawia rezydencje tych władców, którzy albo rządzili całą Polską, albo dzielnicami. Każda miejscowość rezydencjonalna (jest ich 52) stanowi odrębny rozdział, który oprócz historii obiektu i legend z nim związanych zawiera też notki dotyczące królów, bezpośrednio związanych z danym zamkiem. Znajdą się tu także informacje praktyczne do[...]

Więcej

49,90 zł

36,16 zł

Polskie symbole narodowe. Historia i współczesność

Marek Borucki

Książka opowiada o polskich symbolach państwowych i narodowych. Polskie symbole można podzielić na konstytucyjne i historyczne zwyczajowe.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymienia symbole państwowe: barwy /flaga państwowa/, godło /Orzeł Biały na czerwonym polu/, hymn /Mazurek Dąbrowskiego/ i stolicę /Warszawa/. Inne ustawy mówią o świętach państwowych. Te zwyczajowe, zrodzone w ciągu dziejów, przywodz[...]

Więcej

17,90 zł

Historia Polski do 2010 roku

Marek Borucki

Książkę tę polecamy młodzieży szkół średnich, maturzystom, osobom zdającym na wyższe uczelnie czy jakiekolwiek egzaminy z historii, a także wszystkim miłośnikom dziejów ojczystych, pragnącym mieć w swojej bibliotece kompendium wiedzy z historii Polski.

Więcej

31,50 zł

15,75 zł

Polskie nekropolie narodowe - Marek Borucki | mała okładka
-39 %

Polskie nekropolie narodowe

Marek Borucki

Marek Borucki w książce Polskie nekropolie narodowe opisał cmentarze, na których miejsce wiecznego spoczynku znalazły osoby zasłużone dla kraju, godne pozostawania w wiecznej pamięci potomnych, otoczone czcią i miłością narodu. Niektóre nekropolie zwie się narodowymi, bo stąd naród czerpie wiedzę o przeszłości i natchnienie do działania.

Nekropoliami są też podziemia niektórych świątyń - gdzie czcimy wielk[...]

Więcej

59,99 zł

36,85 zł

Bohaterowie polskich powstań narodowych

Marek Borucki

Wielka i szanowana w Europie Rzeczpospolita przestała istnieć w końcu XVIII wieku. Znikła w dramatycznych okolicznościach. Naród utracił niepodległość, ale przecież nigdy się z tym nie pogodził. Dążenie do suwerenności i walka z tyranią zaborców stały się narodową cechą Polaków. Etapami walki o wolność były powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, krakowskie, styczniowe, wielkopolskie, śląskie i wa[...]

Więcej

59,90 zł

35,16 zł

Wybitne dzieci sławnych Polaków - Marek Borucki | mała okładka
-39 %

Wybitne dzieci sławnych Polaków

Marek Borucki

Czy dzieci sławnych Polaków są równie znane jak ich ojcowie? Pokoleniowe dziedziczenie talentów – oto myśl przewodnia kolejnej książki Marka Boruckiego. Jest wiele takich rodzin, w których synowie czy córki odziedziczyły wyjątkowe uzdolnienia po swoich rodzicach, a nawet dziadkach.
Czasami sławny ojciec przyćmiewa swoją wielkością syna czy córkę, również wybitnych w pewnej dziedzinie, ale znanych tylko w gr[...]

Więcej

64,90 zł

39,86 zł