Marek Karwala

Lista książek

Poezja polska po 1956 roku

Marek Karwala


Książka Marka Karwali to zbiór analiz wierszy najważniejszych polskich poetów, którzy debiutowali po 1956 roku. Pozwala ona dostrzec najbardziej charakterystyczne cechy ich twórczości i zrozumieć jej podstawową problematykę. Pozycja ta jest doskonałym uz

Więcej

0,00 zł