Maria Cieśla-Korytowska

Lista książek

Romantyczna poezja mistyczna

Maria Cieśla-Korytowska

Erudycyjne, wnikliwe, a zarazem przystępnie napisane studium ukazujące związki między literaturą a mistyką. Na przykładzie twórczości trzech poetów romantycznych autorka analizuje charakterystyczne cechy poezji i wyobraźni mistycznej, jej możliwości pozn

Więcej

0,00 zł

Autor autor - Maria Cieśla-Korytowska | mała okładka
-17 %

Autor autor

Maria Cieśla-Korytowska

Książka Autor, autor! jest zbiorem kilkunastu szkiców i esejów, których przedmiotem są różne zagadnienia literackie: wypowiedzi łączy towarzysząca interpretacjom refleksja nad sposobem ujawniania się autora w dziele.
Wstęp i zakończenie natomiast dotyczą zarówno uwarunkowań krytyka, jak i samych szkiców składających się na ten tom.

Więcej

37,80 zł

31,19 zł