Maria Cieśla-Korytowska

Lista książek

Romantyczna poezja mistyczna

Maria Cieśla-Korytowska

Erudycyjne, wnikliwe, a zarazem przystępnie napisane studium ukazujące związki między literaturą a mistyką. Na przykładzie twórczości trzech poetów romantycznych autorka analizuje charakterystyczne cechy poezji i wyobraźni mistycznej, jej możliwości pozn

Więcej

0,00 zł

Autor autor

Maria Cieśla-Korytowska

Książka Autor, autor! jest zbiorem kilkunastu szkiców i esejów, których przedmiotem są różne zagadnienia literackie: wypowiedzi łączy towarzysząca interpretacjom refleksja nad sposobem ujawniania się autora w dziele.
Wstęp i zakończenie natomiast dotyczą zarówno uwarunkowań krytyka, jak i samych szkiców składających się na ten tom.

Więcej

37,80 zł

32,51 zł

Tragiczna pomylka O tragedii i tragizmie - Maria Cieśla-Korytowska | mała okładka
-34 %

Tragiczna pomylka O tragedii i tragizmie

Maria Cieśla-Korytowska

Tragiczna pomyłka. O tragedii i tragizmie to książka, która zrodziła się z refleksji nad używaniem pojęć ‘tragedia’ i ‘tragizm’ na różne sposoby, często nieprecyzyjnie i nie zawsze w oparciu o ich głębsze zrozumienie.

W rozważaniach na temat tragedii konieczne było przyjęcie perspektywy historycznej, odtworzenie dziejów tragedii jako zjawiska gatunkowego i estetycznego od antyku po wiek XX – temu poświęcon[...]

Więcej

49,00 zł

32,12 zł