Maria Hawranek

Lista książek

Tańczymy już tylko w Zaduszki. Reportaże z Ameryki

Szymon Opryszek, Maria Hawranek

Ameryki Łacińska opisywana jest za pomocą trzech oczywistych przymiotników. Niebezpieczny, egzotyczny, biedny rejon świata. A przecież to rzeczywistość złożona i zaskakująca kulturową różnorodnością, wymykająca się stereotypom. Tańczymy już tylko w Zaduszki to mozaikowy portret innej, mniej znanej Ameryki, którą tworzą małe społeczności egzystujące na peryferiach świata i czasu.

Więcej

37,90 zł

25,77 zł