Marian Stala

Marian Stala – historyk literatury, krytyk literacki. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Znawca najnowszych nurtów współczesnej literatury polskiej. Marian Stala ukończył studia już po śmierci prof. Kazimierza Wyki. Mimo to można go zaliczyć do najmłodszych uczniów profesora.
Jest m.in. autorem książek "Chwile pewności" (1991), "Pejzaż człowieka" (1994), "Druga strona" (1997), "Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza" (2001), "Przeszukiwanie czasu" (2004) i "Niepojęte: Jest" (2011). Jest laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1991) i im. Kazimierza Wyki (1998).

Lista książek

Blisko wiersza. 30 interpretacji

Marian Stala

Prawdziwa przygoda dla miłośników poezji
Marian Stala jest nie tylko uczonym, profesorem UJ, badaczem młodopolskich metafor, znawcą poezji Mickiewicza, Leśmiana i Miłosza, lecz także eseistą i krytykiem, uważnie obserwującym przemiany współczesnej polskiej poezji. Ważne miejsce w jego pisarstwie zajmują interpretacje pojedynczych – nieprzypadkowo przezeń wybieranych – wierszy.

Więcej

37,90 zł

25,77 zł

Druga strona. Notatki o poezji współczesnej

Marian Stala

W syntetycznych portretach twórców i w analitycznych zbliżeniach konkretnych tomików i wierszy autor pokazuje przygody poezji w latach 90., w momencie destrukcji i przebudowy - nie tylko literackiej - świadomości. Druga strona akcentuje przede wszystkim t

Więcej

0,00 zł

Chwile pewności

Marian Stala

Szkice o poezji lat osiemdziesiątych. Autor ukazuje przewrót gustów i hierarchii, jaki się dokonał w trudnym okresie lat 80-90.Jak sam pisze: „oddalanie się od awangardy i kształtowanie nowego ładu w poezji to nadrzędny temat tej książki”. Jej bohaterami

Więcej

0,00 zł