Mark Galeotti

Mark Galeotti urodził się w 1965 roku w Wielkiej Brytanii. Studiował historię w Cambridge. Po ukończeniu studiów obronił doktorat na London School of Economics dotyczący wspływu wojny w Afganistanie na ZSRR. Naukowe zainteresowania Marka Galeotti oscylują wokół przestępczości międzynarodowej i roli, jaką odgrywa Rosja we współczesnym świecie.

Mark Galeotti – znawca Rosji


Mark Galeotti jest znanym autorem książek o Rosji. Pisarz ma na swoim koncie takie publikacje, jak: „Współczesne rosyjskie wojska lądowe 1992-2016”, „Russia’s Five-Day War”, czy „Armies of Russia’s War in Ukraine”. W 2020 ukazała się książka Marka Galeottiego pt. „Wory. Tajemnice rosyjskiej supermafii”. Publikacja opowiada o elicie rosyjskiego świata przestępczego, która na dobre zadomowiła się we współczesnej rzeczywistości Rosji.

Nowoczesna wojna według Marka Galeottiego


W 2023 roku wydana została najnowsza książka Marka Galeottiego pt. „Wszystko jest wojną. Jak mocarstwa zrobiły z ciebie broń”. Autor pokazuje, w jaki sposób największe potęgi współczesnego świata prowadzą nowoczesną wojnę, na miarę XXI wieku. Mark Galeotti przekonuje, że cienka granica pomiędzy działaniami dyplomatycznymi, a bezwzględnym konfliktem, nieustannie się zaciera

Lista książek: Mark Galeotti

22,50 zł 22,50 zł - najniższa cena 49,99 zł - cena detaliczna

20,25 zł 20,25 zł - najniższa cena 44,99 zł - cena detaliczna

25,73 zł 25,73 zł - najniższa cena 40,00 zł - cena detaliczna

96,00 zł 96,00 zł - najniższa cena 96,00 zł - cena detaliczna