Martin Buber

Martin Buber (1878-1965). Filozof, historyk, badacz i nauczyciel, najwybitniejszy znawca chasydyzmu.

Lista książek

Dwa typy wiary

Martin Buber

Buber przeprowadza porównanie dwóch sposobów wierzenia, które - jego zdaniem - charakteryzują judaizm i chrześcijaństwo. Pierwszy sposób rozumienia wiary, stanowiący sedno doświadczenia judaizmu, polega na relacji zaufania całego człowieka do Boga. Drugi

Więcej

0,00 zł

Droga człowieka według nauczania chasydów

Martin Buber

To zbiór krótkich esejów, w których autor interpretuje sześć opowieści chasydzkich, objaśniając najważniejsze zasady ludzkiej egzystencji.

Więcej

24,00 zł

16,09 zł

Obrazy dobra i zła - Martin Buber | mała okładka
-37 %

Obrazy dobra i zła

Martin Buber

"Obrazy dobra i zła” to książka niezwykła. Martin Buber, żydowski filozof, prezentuje głęboko egzystencjalną koncepcję człowieka na podstawie trzech historii biblijnych - obrazu Adama i Ewy, Kaina i Abla, potopu oraz mitologii perskiej.

Więcej

29,40 zł

18,56 zł