Michał Paweł Markowski

Michał Paweł Markowski, urodzony w 1962 roku, profesor w Instytucie Polonistyki UJ. Jest autorem książek o filozofii i literaturze, wśród nich sa: Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu (2000), Perekreacja (2003), Identity and Interpretation (Stockholm 2003). Tłumacz i edytor esejów Marcela Prousta (Pamięć i styl, 2000). Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (2000), członek International Institute for Hermeneutics, wykładał między innymi w Wiedniu, Sztokholmie, Nowym Jorku, Chicago, Toronto, Bloomington, Columbus. W roku akademickim 2002/2003 Visiting Professor na Uniwersytecie Harvarda, obecnie wykłada gościnnie na Northwestern University w Evanston. Mieszka w Krakowie.

Lista książek

Słońce możliwość radość

Markowski Michał Paweł

Słońce, możliwość, radość to kolejna eseistyczna książka Michała Pawła Markowskiego, laureata Nagrody Kościelskich z roku 2000 za zbiór esejów Anatomia ciekawości. Prywatne miesza się tu z publicznym, a rozważania o sztuce, literaturze i fotografii z bardzo osobistą narracją. Tytułowe kategorie odnoszą się do afirmacji doświadczenia estetycznego w najszerszym zakresie. Nie ma tu granicy między oglądaniem ob[...]

Więcej

29,90 zł

Teorie literatury XX wieku. Podręcznik

Michał P. Markowski, Anna Burzyńska

Najważniejsze teorie literatury zeszłego stulecia omówione w jednym tomie!
Autorzy książki zadbali o to, by bogactwo treści i kompetentna analiza szły w parze z jasnością i przejrzystością wykładu. Każdemu z omawianych nurtów teoretycznoliterackich poświęcony został osobny rozdział, uzupełniony przydatnymi dodatkami takimi, jak: wyjaśnienie kluczowych pojęć, chronologia i obszerna bibliografia.

Więcej

49,00 zł

33,32 zł

Teorie literatury XX wieku. Antologia

Anna Burzyńska, Michał P. Markowski

Obszerny zbiór tekstów źródłowych towarzyszący książce Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, która ukaże się we wrześniu. Każdą ze szkół teoretycznych XX wieku od fenomenologii po badania kulturowe reprezentują po dwa teksty, zarówno znane już i kanoniczne, jak i nigdy nie przekładane na język polski, po raz pierwszy prezentowane polskiemu czytelnikowi.

Więcej

79,00 zł

53,72 zł

Pragnienie i bałwochwalstwo

Michał Paweł Markowski

Teksty zebrane w niniejszym tomie nie tworzą żadnej z góry zamierzonej całości i nie są poświęcone jednemu tylko zagadnieniu. Nie znaczy to jednak, że nic ich nie łączy i że zdziwiony czytelnik nie odnajdzie między nimi żadnego powinowactwa. Owszem, są

Więcej

34,00 zł

22,99 zł