Mircea Eliade

Mircea Eliade (1907-1986) - rumuński religioznawca, indolog, filozof kultury, a także eseista i pisarz.

Był głównym przedstawicielem tzw. szkoły morfologii świętości w religioznawstwie, badającej fundamentalne archetypy religijne, manifestujące się w dziejach religii poprzez symbole, mity, hierofanie oraz rytuały. Istotę jego koncepcji religii stanowi teoria sacrum w opozycji do profanum – dwóch sposobów realizowania przez człowieka własnej egzystencji.

Lista książek

Inicjacje, obrzędy, stowarzyszenia tajemne

Mircea Eliade

Słynny religioznawca omawia i analizuje różnorodne inicjacje w kulturach pierwotnych, ale również klasycznych, a także szczątki motywów inicjacyjnych w chrześcijańskiej Europie. ...

Więcej

0,00 zł

Kowale i alchemicy - Mircea Eliade | mała okładka
-35 %

Kowale i alchemicy

Mircea Eliade

Zbiór mitów, rytuałów oraz symboli związanych z zawodami górnika, hutnika i kowala widzianych oczami historyka religii, system ideowy i techniki alchemii są głównym tematem części drugiej.

Więcej

35,35 zł

22,99 zł

Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy - Mircea Eliade | mała okładka
-35 %

Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy

Mircea Eliade

"Szamanizm" należy do głównych dzieł Mircei Eliadego (1907-1986), rumuńsko-francuskiego pisarza i historyka religii. Choć ma już pół wieku, należy do kanonu badań religioznawczych. Jest to dzieło z zakresu historii religii w specyficznym sensie nadanym temu pojęciu przez autora. W odróżnieniu od psychologii czy socjologii religii dziedzina ta bada jego zdaniem "fakt religijny" jako fakt religijny - a nie na[...]

Więcej

64,00 zł

41,92 zł

Obrazy i symbole Szkice o symbolice magiczno - religijnej - Mircea Eliade | mała okładka
-35 %

Obrazy i symbole Szkice o symbolice magiczno - rel

Mircea Eliade

Od końca lat czterdziestych XX wieku ukazywały się we Francji publikacje z historii religii, które z czasem stały się światowym kanonem w tej dziedzinie. Ich autor, Mircea Eliade (1907–1986), jest dziś klasykiem religioznawstwa. „Obrazy i symbole” należą do jego wczesnych dzieł (1952). Eliade skupia uwagę na problematyce symbolu, w owym czasie bardzo aktualnej i inspirowanej zarówno przez dyscypliny humanis[...]

Więcej

46,00 zł

29,99 zł

Techniki jogi - Mircea Eliade | mała okładka
-35 %

Techniki jogi

Mircea Eliade

W "Technikach jogi" Eliade ujmuje jogę całościowo i obejmuje naukę mistyczną i historię duchowości Indii. Rozważa ją w kontekście różnych nurtów religijnych takich jak hinduizmu, buddyzmu i tantryzmu, niczym paleontolog bada jej powstające od tysięcy lat nawarstwienia. Choć wyraźnie zastrzega, że w technikach jogi jest wiele rzeczy nieprzekazywalnych dyskursywnie i wymagających praktycznego kontaktu z nauc[...]

Więcej

54,00 zł

35,37 zł

Sacrum a profanum

Mircea Eliade

Książka pozwala zapoznać się pokrótce z głównymi ideami ogromnego dzieła Eliadego. Jest to wprowadzenie do historii religii, które dla zwięzłości pomija kontekst kulturowo-historyczny. W zamian licznymi przykładami ze wszystkich stron świata i ze wszystkich epok ilustruje stworzoną przez Eliadego koncepcję religii i jej miejsca w ludzkim świecie.

Więcej

42,00 zł

27,51 zł

Traktat o historii religii - Mircea Eliade | mała okładka
-35 %

Traktat o historii religii

Mircea Eliade

Nie jest to systematyczny wykład historii różnych religii, lecz imponująca bogactwem materiału prezentacja "faktów religijnych", czyli tego, z czego składa się sfera sacrum jako odróżniona od sfery profanum. Eliade zestawia i charakteryzuje "hierofanie", miejsca, w których przejawia się świętość, odnajdując je w najróżniejszych dziedzinach ludzkiego życia i rozmaitych obszarach przyrody.[...]

Więcej

68,00 zł

44,54 zł

Sacrum mit historia Wybór esejów - Mircea Eliade | mała okładka
-34 %

Sacrum mit historia Wybór esejów

Mircea Eliade

Oddajemy do rąk polskiego czytelnika wybór esejów Eliadego już po raz czwarty. Skład tego tomu uczony sam jeszcze autoryzował. Tytuł całości i tytuły części pochodzą od autora wyboru, ale tytuły rozdziałów pozostawiono oryginalne.

Więcej

34,90 zł

22,86 zł