Nicolas Malebranche

Nicolas Malebranche (1638-1715) francuski filozof wywodzący się ze szkoły kartezjańskiej.

Wymienia się go często jako twórcę okazjonalizmu (w rzeczywistości rozwinął on teorię Arnolda Geulincxa).

Lista książek

Medytacje chrześcijańskie i metafizyczne

Nicolas Malebranche


Nicolas Malebranche (1638-1715), autor De la recherche de la verité („O poszukiwaniu prawdy”, 1675) i współtwórca teorii tzw. okazjonalizmu, jest w Polsce filozofem prawie nieznanym. Medytacje chrześcijańskie i metafizyczne (1683) to pierwsza jego książk

Więcej

35,00 zł

23,80 zł

Traktat o moralności - Nicolas Malebranche | mała okładka
-50 %

Traktat o moralności

Nicolas Malebranche

Niniejszy traktat jest podzielony na dwie części. W pierwszej części autor dowodzi, iż cnota polega właśnie na habitualnym i dominującym umiłowaniu niezmiennego Porządku. Wyjaśnia następnie dwie główne właściwości, które są niezbędne do zdobycia i zachowania cnoty, czyli siłę oraz wolność umysłu. Ukazuje z kolei, jakie są przyczyny okazjonalne światła i uczuć, to znaczy pomocy aktualnych, bez których nie mo[...]

Więcej

52,50 zł

26,25 zł

Dialogi o metafizyce i religii Dialogi o śmierci

Nicolas Malebranche

Rozmowy toczą się między Arystem a Teodorem. Entretiens w atrakcyjnej literacko formie dialogu analizują szereg kluczowych dla metafizyki okazjonalistycznej zagadnień: nieskończoność, zagadnienia epistemologiczne, przyczynowość, relacje między duszą i ciałem, Boga - jego istnienie dowodzone apriorycznie, działanie na świat i opatrzność. Natomiast dodane w wydaniu drugim rozważania o śmierci przynoszą wątki [...]

Więcej

56,00 zł