Oskar Miłosz

Oskar Miłosz (1877-1939) - poeta i dyplomata litewski, od dwunastego roku życia mieszkający w Paryżu. Pisał po francusku, jednak po I wojnie światowej zaangażował się w sprawę niepodległości Litwy. Krewny Czesława Miłosza.

Lista książek

Storge

Oskar Miłosz

Oskar Miłosz - wielki poeta litewski piszący po francusku; ambasador Litwy w Paryżu. Autor poematów i hermetycznych traktatów mistycznych. Tom przełożony i poprzedzony wstępem przez Czesława Miłosza zawiera oprócz przekładów dawnych również przetłumaczon

Więcej

0,00 zł