Otto Dov Kulka

Lista książek

Pejzaże metropolii śmierci. Rozmyślania o pamięci i wyobraźni

Otto Dov Kulka

Wybitny historyk Otto Dov Kulka został jako dziecko wysłany najpierw do theresińskiego getta, a potem do Auschwitz. Jako jeden z ocalonych poświęcił całe życie na badanie nazizmu i Holokaustu. I chociaż czynił to z naukowym dystansem i obiektywizmem, zawsze wpływ na jego pracę miała osobista historia. "Pejzaże metropolii" śmierci to jedno z najwymowniejszych świadectw Zagłady – przejmujące wspomnienia z cza[...]

Więcej

34,90 zł

22,07 zł