Paweł Marcinkiewicz

Paweł Marcinkiewicz (ur. 1969), poeta i tłumacz. Pracuje w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Laureat nagrody Czesława Miłosza. Mieszka w Opolu.

Lista książek

Tivoli

Paweł Marcinkiewicz


Wiersze te potwierdzają trafność wyborów dokonanych przez poetę, który konsekwentnie kroczy ścieżką własną, z rzadka krzyżującą się z drogami uczęszczanymi przez jego rówieśników. Jest niezwykle uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości, czy b

Więcej

18,00 zł

12,24 zł

Świat dla opornych

Paweł Marcinkiewicz

Nagroda Fundacji Kultury za tomik poetycki w 1996 roku
Czwarty tom wierszy młodego poety i tłumacza. Jego poezja, nie stroniąc od kunsztownych rozwiązań formalnych, pozostaje jednocześnie przekorna, ironiczna, rozliczająca się z egzystencjalnymi doświadc

Więcej

0,00 zł