Piotr Bukowski

Lista książek

Współczesne teorie przekładu. Antologia

Piotr Bukowski, Magda Heydel

Antologia "Współczesne teorie przekładu" to pierwszy w Polsce obszerny zbiór rozproszonych dotąd tekstów z zakresu translatologii. Artykuły dwudziestu trzech wpływowych badaczy, pisane na przestrzeni sześciu dekad, składają się na przegląd najważniejszych współczesnych koncepcji przekładu.

Więcej

79,90 zł

54,33 zł

Suwerenność i posłuch Problematyzacje autorytetu w wybranych utworach literackich Augusta Strindberga

Piotr Bukowski

„Książka Piotra Bukowskiego porusza mało znane w Polsce zagadnienie teoretycznoliterackie w odniesieniu do wciąż źle u nas znanego Augusta Strindberga. Zważywszy na wysokie kompetencje Autora: językowe, teoretyczno- i historycznoliterackie, pisarskie, wreszcie filozoficzne (...), spodziewałem się książki interesującej i ważnej. Nie zawiodłem się. Przedstawiona praca jest plonem dojrzałej refleksji naukowej [...]

Więcej

40,95 zł

35,22 zł