Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll jest profesorem prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Katedry Prawa Karnego, autorem wielu publikacji naukowych, komentarzy, monografii oraz artykułów, jeden z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie prawa karnego w Polsce. Jest przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Bierze również czynny udział w życiu społecznym, będąc jedną z osób, które najbardziej przyczyniły się do przemian w Polsce po 1989 roku.

Lista książek: Andrzej Zoll

39,90 zł

28,99 zł