Pseudo-Dionizy Areopagita

Pseudo-Dionizy Areopagita (V/VI w.) – teolog i myśliciel chrześcijański z kręgu mnichów syryjskich, często mylony z Dionizym, nawróconym przez św. Pawła, pod którego imieniem upowszechniał swoje pisma. Wszyscy myśliciele średniowiecza potraktowali tę mistyfikację poważnie, czcząc jego dzieła niemal jak Pismo Święte, a prawdę odkryto dopiero na przełomie XIX/XX w.

Lista książek: Pseudo-Dionizy Areopagita

49,00 zł

33,32 zł

26,00 zł

17,68 zł

0,00 zł