Roman Graczyk

Roman Graczyk, ur. 1958 w Krakowie. Studiował dziennikarstwo i nauki polityczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarz. Pierwsze teksty zamieszczał w bezdebitowym studenckim pisemku „Aplauz” w r. 1981, po stanie wojennym pisywał dla emigracyjnego „Kontaktu” i podziemnego „Bez dekretu”. Pracował w “Tygodniku Powszechnym”, „Radiu Kraków” i w “Gazecie Wyborczej”. Zajmował się przede wszystkim publicystyką. Jego główne pola zainteresowań to ustrój polityczny, Kościół, historia polityczna PRL.
Wydał trzy książki: Konstytucja dla Polski (1997), Polski Kościół – polska demokracja (1999), Bo jestem z Wilna (2001). Jego żona – Krystyna Czerni – jest krytykiem sztuki. Mają trójkę dzieci: Aleksandrę, Krzysztofa i Joannę.