Roman Ingarden

Roman Ingarden (1893–1970), filozof i estetyk; uczeń E. Husserla;

Był jednym z głównych przedstawicieli fenomenologii, rozwijanej przezeń w opozycji do idealizmu Husserla. Obok rozważań dotyczących teorii poznania Ingarden zajmował się ontologią, zwłaszcza dzieł sztuki jako tworów świadomości ludzkiej i rozwinął własną teorię literatury i podstaw estetyki opisowej.

Lista książek: Roman Ingarden