Ronald B. Adler

Lista książek

Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się

Adler Ronald B., Rosenfeld Lawrence B., Proctor Russell F.

Relacje interpersonalne, oparte na najnowszym, dziesiątym wydaniu amerykańskim, to znakomite wprowadzenie do zagadnień porozumiewania się, które może służyć zarówno studentom – i to nie tylko psychologii – jak badaczom tematu. Dzieło to rozwija się wraz z tym, jak rozszerzają się zagadnienia porozumiewania się między ludźmi.
Autorzy odwołują się do wyników licznych badań nad porozumiewaniem się i bogatej l[...]

Więcej

65,00 zł

41,66 zł