Victor Sion

Lista książek

Realizm duchowy świętej Teresy z Lisieux

Victor Sion

Książka należąca do klasyki literatury terezjańskiej. Autor, znany francuski karmelita, w sposób bardzo jasny i precyzyjny kreśli doktrynę wychowawczą świętej Teresy z Lisieux. Ukazuje przede wszystkim konsekwencje praktyczne postawy Teresy jako wychowaw

Więcej

0,00 zł