Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski (1922 - 2015) – polityk, działacz społeczny, historyk, dziennikarz, pisarz, dwukrotnie minister spraw zagranicznych, kawaler Orderu Orła Białego, honorowy obywatel państwa Izrael. W latach 1940-1941 był więźniem Auschwitz. Od 1942 r. pracował w BIP KG AK, współtworzył Radę Pomocy Żydom „Żegota”. Uczestniczył w powstaniu warszawskim, po wojnie był więziony (1946-1948 i 1949-1954). W latach 1972-1983 pełnił funkcję sekretarza generalnego polskiego PEN Clubu. Jest autorem setek artykułów o historii najnowszej. Instytut Yad Vashem uhonorował go medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Po roku 1989 był senatorem, dyplomatą i dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych. Zmarł 24 kwietnia 2015 roku w Warszawie.

Lista książek

Środowisko naturalne, korzenie

Michał Komar, Władysław Bartoszewski

W swoim długim życiu prof. Władysław Bartoszewski spotkał wielu niezwykłych ludzi - zarówno tych powszechnie znanych, jak i zapomnianych przez Historię. W tomie „Środowisko naturalne. Korzenie” Profesor wspomina osoby, z którymi zetknął się w młodości, do roku 1945.

Więcej

34,90 zł

Pod prąd + CD moje środowisko niepokorne 1945-55 wspomnienia dziennikarza i więźnia - Władysław Bartoszewski | mała okładka
-28 %

Pod prąd + CD moje środowisko niepokorne 1945-55 wspomnienia dziennikarza i więźnia

Władysław Bartoszewski

Rozmowy Władysława Bartoszewskiego z Michałem Komarem są serią portretów osób, z którymi autor zetknął się w latach 40. i 50. XX wieku. W trudnym okresie pierwszych lat powojennych i stalinizmu życie tych niezwykłych ludzi było przykładem życia „pod prąd”, byli oni wierni sobie i ponadczasowym wartościom. Z niektórymi z nich los zetknął Bartoszewskiego na krótko, z innymi połączyły go wieloletnie przyjaźnie[...]

Więcej

49,90 zł

36,16 zł

Dziennikarstwo i polityka

Zygmunt Augustyński, Władysław ...

26 sierpnia 2009 roku przypadła 50. rocznica śmierci znanego polskiego dziennikarza Zygmunta Augustyńskiego, redaktora naczelnego „Gazety Ludowej”, największej powojennej opozycyjnej gazety. Rocznica stała się okazją do wznowienia wspomnień Zygmunta Augus

Więcej

39,90 zł

30,97 zł

Polacy – Żydzi – okupacja. Fakty. Postawy. Refleks

Władysław Bartoszewski

Ostatnia książka Władysława Bartoszewskiego. O tym, co było wspólne Żydom i Polakom w strasznych warunkach hitlerowskiej eksterminacji. O bezradności prześladowanych i samotności ginących.

Więcej

49,90 zł

22,46 zł

Prawda leży tam, gdzie leży - Michał Komar, Władysław Bartoszewski | mała okładka
-16 %

Prawda leży tam, gdzie leży

Michał Komar, Władysław Bartoszewski

We wszystkich książkach z serii „Na Dwa Głosy” Władysław Bartoszewski, wspominając ludzi, z którymi zetknął go los, przedstawił niezły kawał historii.

Więcej

59,00 zł

49,53 zł

Syndykat zbrodni - Władysław Bartoszewski | mała okładka
-50 %

Syndykat zbrodni

Władysław Bartoszewski

"Syndykat zbrodni" upamiętnia ofiary stalinowskich represji i aparatu terroru w Polsce ludowej do lat 80. Ukazuje metody i praktyki stosowane przez Służbę Bezpieczeństwa oraz zakres jej działalności. Pisze to autor, który osobiście doświadczył tych represji w więzieniach stalinowskich. Ponadto przedstawia historię "aparatu bezpieczeństwa" i wykazuje jego wpływ na kształtowanie się państwowości i budowę nowego systemu w powojennej Polsce.

Więcej

39,00 zł

19,50 zł

Ten jest z ojczyzny mojej

Władysław Bartoszewski

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat – widnieje na medalach Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Yad Vashem. Do dzisiaj 6394 Polaków otrzymało medale Sprawiedliwych wśród Narodów Świat. Wielu innych nie trafiło jeszcze do tego grona mimo pomocy, której udzielali Żydom z narażeniem życia. Wszyscy oni byli bohaterami biorącymi udział w najtrudniejszej akcji humanitarnej w dziejach Polski.

Więcej

89,90 zł

60,99 zł

Mój Auschwitz

Władysław Bartoszewski

Profesor Władysław Bartoszewski po raz pierwszy tak szczegółowo i szczerze opowiada o pobycie w piekle Auschwitz.Partnerami w tej trudnej rozmowie są Piotr M. Cywiński i Marek Zając.
22 września 1940 roku do obozu koncentracyjnego Auschwitz trafił tzw. drugi transport warszawski.

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

Życie trudne, lecz nie nudne

Władysław Bartoszewski

Rozmowy układające się w monumentalną autobiografię świadka wydarzeń XX wieku.
Książka została wydana na przypadające 19 lutego, 88. urodziny Profesora Bartoszewskiego.    

Więcej

69,90 zł

47,53 zł

Doświadczenia lat wojny 1939-1945

Władysław Bartoszewski

Pierwsze od 27 lat nowe wydanie antologii przygotowanej przez profesora Władysława Bartoszewskiego.
„Spośród kilkuset tekstów dotyczących problematyki II wojny światowej - pisał w 1982 roku Władysław Bartoszewski - ogłoszonych w „Tygodniku Powszechnym” w

Więcej

69,90 zł

47,53 zł

1859 dni Warszawy

Władysław Bartoszewski

Nowe, poszerzone i wolne od ingerencji cenzury wydanie klasycznej już książki profesora Władysława Bartoszewskiego.Trzydzieści dni września 1939 roku, tysiąc siedemset sześćdziesiąt trzy dni okupacji i sześćdziesiąt sześć dni powstania warszawskiego skład

Więcej

79,00 zł

53,72 zł

Doświadczenia lat wojny 1939-1945

Władysław Bartoszewski

Pierwsze od 27 lat nowe wydanie antologii przygotowanej przez profesora Władysława Bartoszewskiego.
„Spośród kilkuset tekstów dotyczących problematyki II wojny światowej - pisał w 1982 roku Władysław Bartoszewski - ogłoszonych w „Tygodniku Powszechnym” w

Więcej

0,00 zł

1859 dni Warszawy

Władysław Bartoszewski

Nowe, poszerzone i wolne od ingerencji cenzury wydanie klasycznej już książki profesora Władysława Bartoszewskiego.Trzydzieści dni września 1939 roku, tysiąc siedemset sześćdziesiąt trzy dni okupacji i sześćdziesiąt sześć dni powstania warszawskiego skład

Więcej

0,00 zł

1859 dni Warszawy

Władysław Bartoszewski

Nowe, poszerzone i wolne od ingerencji cenzury wydanie klasycznej już książki profesora Władysława Bartoszewskiego.Trzydzieści dni września 1939 roku, tysiąc siedemset sześćdziesiąt trzy dni okupacji i sześćdziesiąt sześć dni powstania warszawskiego skład

Więcej

0,00 zł

Ten jest z ojczyzny mojej

Władysław Bartoszewski

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat – widnieje na medalach Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Yad Vashem. Do dzisiaj 6394 Polaków otrzymało medale Sprawiedliwych wśród Narodów Świat. Wielu innych nie trafiło jeszcze do tego grona mimo pomocy, której udzielali Żydom z narażeniem życia. Wszyscy oni byli bohaterami biorącymi udział w najtrudniejszej akcji humanitarnej w dziejach Polski.

Więcej

0,00 zł

Ten jest z ojczyzny mojej

Władysław Bartoszewski

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat – widnieje na medalach Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Yad Vashem. Do dzisiaj 6394 Polaków otrzymało medale Sprawiedliwych wśród Narodów Świat. Wielu innych nie trafiło jeszcze do tego grona mimo pomocy, której udzielali Żydom z narażeniem życia. Wszyscy oni byli bohaterami biorącymi udział w najtrudniejszej akcji humanitarnej w dziejach Polski.

Więcej

0,00 zł

Pisma wybrane 1958-1968 t 2

Władysław Bartoszewski

Drugi tom Pism wybranych Władysława Bartoszewskiego zawiera teksty rozproszone z lat 1958-1968.
Przy ich lekturze pomocna może być znajomość trzech ważnych wydarzeń w życiu Autora w owym czasie.

Więcej

35,25 zł

Pisma wybrane Tom 4 1980-1990

Władysław Bartoszewski

Czwarty tom Pism wybranych Władysława Bartoszewskiego zawiera teksty rozproszone z lat 1980–1990. Podczas ich lektury warto pamiętać, iż w pamiętnym Sierpniu 1980 r. był On sygnatariuszem solidarnościowego listu intelektualistów do strajkujących robotników Wybrzeża, następnie w grudniu 1980 r. współzałożycielem ukonstytuowanego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoś[...]

Więcej

42,00 zł

Pisma wybrane 1991-2001 Tom 5

Władysław Bartoszewski

Piąty tom Pism wybranych Władysława Bartoszewskiego zawiera teksty rozproszone z lat 1991–2001. Przy ich lekturze winniśmy pamiętać o rozpoczęciu przezeń we wrześniu 1990 r. (w wieku 68 lat!) nowego etapu w życiu. Objęcie wówczas stanowiska ambasadora wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii wyznaczyło cezurę początkową długiego, trwającego do dziś, okresu służby państwowej dla suwerennej Rze[...]

Więcej

85,00 zł

O Żegocie relacja poufna sprzed pół wieku

Władysław Bartoszewski

Co bym powiedział, gdyby zwrócił się do mnie mój syn albo człowiek z jeszcze młodszego pokolenia i zapytał, po co w 1963 roku składałem w Izraelu wielogodzinną relację o działalności konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj? I po co publikować dziś zapis tamtego wystąpienia, gdy od powstania „Żegoty” minęło już siedemdziesiąt lat? /.../ Żeby nie zginęła pamięć o szlachetnych ludzia[...]

Więcej

49,90 zł

Pisma wybrane 2002-2012 Tom 6

Władysław Bartoszewski

Szósty tom Pism wybranych Władysława Bartoszewskiego zawiera teksty rozproszone z lat 2002–2012. Przy lekturze pomieszczonych tu tekstów warto pamiętać, że ich Autor do 2001 r. był (po raz drugi) ministrem spraw zagranicznych RP. Sześć lat później po ukończeniu 85. roku życia został w listopadzie 2007 r. pełnomocnikiem premiera ds. dialogu międzynarodowego i sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Minis[...]

Więcej

85,00 zł

56,45 zł

Dziennik z internowania - Władysław Bartoszewski | mała okładka
-28 %

Dziennik z internowania

Władysław Bartoszewski

Niedziela, 13 grudnia, 1981 rok. Telewizja oraz radio nadają przemówienie gen. Jaruzelskiego, który informuje obywateli o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. W nocy z soboty na niedzielę profesor Władysław Bartoszewski oraz wielu innych wybitnych intelektualistów zostaje zatrzymanych i przewiezionych do więzienia w Białołęce. Po kilku dniach trafiają do ośrodka internowania w Jaworzu koło Drawska. Dzienn[...]

Więcej

44,90 zł

32,53 zł

Warto być przyzwoitym Teksty osobiste i nieosobiste

Władysław Bartoszewski

Warto być przyzwoitym to wspomnienia Władysława Bartoszewskiego zebrane przez niemieckiego wydawcę K. Lehmanna.
Pierwsze polskie oficjalne wydanie książki miało miejsce w 1990 roku w Wydawnictwie W drodze. Obecna edycja została dodatkowo wzbogacona o publikacje, wykłady i przemówienia autora z lat jego działalności w okresie PRL, a także z czasu jego służby dyplomatycznej w III RP.
Wstęp do książki napisał [...]

Więcej

51,45 zł

41,42 zł

Opuszczeni Bohaterowie Powstania Warszawskiego

Władysław Bartoszewski

Żywa lekcja historii!
Frapujący tekst prof. Władysława Bartoszewskiego przybliżający i analizujący Powstanie Warszawskie. Ponad 100 emocjonujących fotografii: Adama Bujaka oraz powstańczego fotoreportera Eugeniusza Lokajskiego "Broka". Na zdjęciach m.in. słynne ekspozycje, wnętrza i wystawy Muzeum Powstania Warszawskiego, zdjęcia walczącej Stolicy, fragmenty murów i ruin powstańczej Warszawy, listy powstańc[...]

Więcej

72,45 zł

Verlassene Helden des Warschauer Aufstands

Władysław Bartoszewski

Żywa lekcja historii!
Frapujący tekst prof. Władysława Bartoszewskiego przybliżający i analizujący Powstanie Warszawskie. Ponad 100 emocjonujących fotografii: Adama Bujaka oraz powstańczego fotoreportera Eugeniusza Lokajskiego "Broka". Na zdjęciach m.in. słynne ekspozycje, wnętrza i wystawy Muzeum Powstania Warszawskiego, zdjęcia walczącej Stolicy, fragmenty murów i ruin powstańczej Warszawy, listy powstańc[...]

Więcej

72,45 zł

Dni walczącej Stolicy

Władysław Bartoszewski

Dni walczącej Stolicy to książka wyjątkowa - zapis sześćdziesięciu siedmiu audycji dokumentalnych poświęconych powstańczej Warszawie.

Były one nadawane w programie III Polskiego Radia od 30 lipca do 4 października 1981 roku i odtworzone przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa w 1984 roku. Ogromną wartością książki Władysława Bartoszewskiego jest wiele często nieznanych zdjęć – z zasobów Muzeum Powstania[...]

Więcej

39,90 zł

29,00 zł

Powstanie Warszawskie

Władysław Bartoszewski

Zebrane w jednym tomie teksty Władysława Bartoszewskiego – świadka i uczestnika Powstania, a następnie przez kilkadziesiąt lat jego historyka – dowodzą trafności i niezmienności poglądów Autora.

Kronika wydarzeń, artykuły i wspomnienia tworzą kanon naszej wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

Ważną część książki stanowią opracowane przez Andrzeja Krzysztofa Kunerta aneksy, zawierające wybór dokumentów, a także [...]

Więcej

44,90 zł

33,79 zł

Abandoned Heroes of The Warsaw Uprising

Władysław Bartoszewski

Żywa lekcja historii!
Frapujący tekst prof. Władysława Bartoszewskiego przybliżający i analizujący Powstanie Warszawskie. Ponad 100 emocjonujących fotografii: Adama Bujaka oraz powstańczego fotoreportera Eugeniusza Lokajskiego "Broka". Na zdjęciach m.in. słynne ekspozycje, wnętrza i wystawy Muzeum Powstania Warszawskiego, zdjęcia walczącej Stolicy, fragmenty murów i ruin powstańczej Warszawy, listy powstańc[...]

Więcej

72,45 zł

Warto być przyzwoitym - Władysław Bartoszewski | mała okładka
-18 %

Warto być przyzwoitym

Władysław Bartoszewski

Warto być przyzwoitym to wspomnienia Władysława Bartoszewskiego zebrane przez niemieckiego wydawcę K. Lehmanna.

Pierwsze polskie oficjalne wydanie książki miało miejsce w 1990 roku w Wydawnictwie W drodze. Obecna edycja została dodatkowo wzbogacona o publikacje, wykłady i przemówienia autora z lat jego działalności w okresie PRL, a także z czasu jego służby dyplomatycznej w III RP.

Wstęp do książki napisa[...]

Więcej

49,90 zł

40,74 zł