Wolfgang Pannenberg

Lista książek

Człowiek, wolność, Bóg

Wolfgang Pannenberg

Autor jest nie tylko głęboko przekonany o konieczności filozofii dla teologii, ale sam daje wysokiej klasy próbkę własnego filozofowania. Książka składa się z dwóch rozpraw. Pierwsza poświęcona jest związkom między filozofią Boga a metafizyką. Druga rozpr

Więcej

0,00 zł