Zuzanna Grabowska

Lista książek

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie I gimnazjum

Tadeusz Garsztka, Zuzanna Grabowska, ...


Przedstawiona w niniejszym opracowaniu propozycja rozkładu materiału nauczania języka polskiego w I klasie gimnazjum stanowi autorskie opracowanie realizacji programu „Do Itaki” w oparciu o podręczniki My z XX i XXI wieku (kształcenie literacko-kulturowe

Więcej

0,00 zł

Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum

Gabriela Olszowska, Tadeusz Garsztka, ...

Książka dostępna bezpłatnie dla nauczycieli korzystających z podręczników z serii ”Do Itaki”  Na podstawie par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakr

Więcej

0,00 zł