ks. Andrzej Bardecki

Andrzej Bardecki (1916-2001) – ksiądz, redaktor „Tygodnika Powszechnego”.

Lista książek

Przełom (Kościół epoki dialogu II)

ks. Andrzej Bardecki

Autor kontynuuje informację o aktualnym życiu Kościoła, zaznajamiając systematycznie z wydarzeniami i dokumentami posoborowej odnowy Kościoła. M.in.: Teologia soborowa. Reforma liturgii. O nową formację kapłana. Regulacja urodzeń. Przyszłość chrześcijańs

Więcej

0,00 zł

Kościół epoki dialogu

ks. Andrzej Bardecki

Książka zawiera omówienie - z punktu widzenia teologicznego, historycznego i duszpasterskiego - wszystkich dekretów soborowych oraz innych dokumentów i ważnych wydarzeń z okresu pontyfikatu Jana XXIII i Pawła VI, stanowiących podstawę posoborowej odnowy

Więcej

0,00 zł

Zawsze jest inaczej

ks. Andrzej Bardecki

Autor był przez 30 lat asystentem kościelnym „Tygodnika Powszechnego” i redaktorem działu religijnego pisma. Jego wspomnienia obejmują lata od ukończenia studiów teologicznych w 1939 r., poprzez nielegalną pracę duszpasterską wśród polskich robotników pr

Więcej

0,00 zł