ks. Roman E. Rogowski

Roman E. Rogowski (ur. 1936), profesor teologii, ksiądz katolicki. Znany polski teolog dogmatyk, autor wielu prac z zakresu teologii, duchowości oraz esejów teologiczno-literackich poświęconych mistyce gór. Wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Od wielu lat publikuje w prasie lokalnej cykl cotygodniowych felietonów poświęconych zagadnieniom wiary w kontekście aktualnych wydarzeń. Prowadzi również własną niedzielną audycję o podobnym charakterze w Polskim Radio Wrocław.

Jest członkiem Klubu Wysokogórskiego i Polskiego Klubu Górskiego, z pasją poświęca wolne chwile na wyprawy w góry Europy i innych kontynentów.

Lista książek

Mistyka Tatr

ks. Roman E. Rogowski


Pisać o mistyce można tylko wówczas, kiedy się samemu doświadczyło obecności Boga, gdy poczuło się Jego dotknięcie w pięknie dzieła stworzenia.  Roman E. Rogowski – kapłan, teolog i alpinista od lat zachęca do poszukiwania śladów Boga na szczytach gór i

Więcej

22,00 zł

14,96 zł