ks. Tomasz Węcławski

ks. Tomasz Węcławski

Ks. prof. Tomasz Węcławski (ur. 1952)

Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (teologia fundamentalna) i kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej tegoż Wydziału.

W latach 1989-1996 piastował funkcję rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W latach 1996-1998 był dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, w latach 1998-2002 dziekanem-organizatorem Wydziału Teologicznego UAM, a w latach 1997-2002 członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. Bierze udział w pracach Komisji Nauk Teologicznych PAN i prezydium Fundacji Guardiniego w Berlinie.

Lista książek: Tomasz Węcławski

19,00 zł

12,92 zł

24,00 zł

16,32 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł