s. Barbara Chyrowicz

Barbara Chyrowicz urodziła się 25 marca 1960 roku w Katowicach. Po zakończeniu nauki w szkole średniej Chyrowicz wstąpiła do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Jest to żeńskie, katolickie zgromadzenie misyjne, założone przez Arnolda Janssena w 1889 roku. Barbara Chyrowicz w trakcie pełnienia służby zakonnej ukończyła studia na Wydziale Teologii i Wydziale Filozofii Polskiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych z filozofii. W 2000 roku filozofka obroniła habilitację na podstawie pracy „Bioetyka i ryzyko. Argument równi pochyłej w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki”.

Barbara Chyrowicz – etyk, filozof, członkini Papieskiej Akademii Pro Vita


Chyrowicz jest profesorem nauk humanistycznych. Tytuł ten otrzymała 26 lutego 2010 roku. Barbara Chyrowicz od 2008 roku była redaktorem naczelnym „Roczników Filozoficznych”, a także przystąpiła do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Była także założycielką i członkinią Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Od 2001 roku Chyrowicz jest członkiem Papieskiej Akademii Pro Vita, a także Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Przez wiele lat była także członkiem Rady Naukowej internetowego czasopisma filozoficznego „Diametros” i członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Logos i ethos”.

Rozważania o etyce i bioetyce


Prace naukowe Barbara Chyrowicz traktują o etyce i bioetyce, a także o naukach humanistycznych. W swojej publikacji „O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne. Ich natura rodzaje i sposoby postrzegania” filozofka porusza zagadnienia utylitaryzmu, deontologizmu, a także poczucia winy, przypadków i skutków, jakie towarzyszą dokonywanym przez człowieka wyborom. Jako wybitny bioetyk Barbara Chyrowicz w swoich publikacjach omawia także rozmaite teorie etyczne, wskazując, na czym polega proces poszukiwania rozwiązań i w jaki sposób człowiek podejmuje konkretne decyzje. Barbara Chyrowicz za swoje osiągnięcia naukowe została uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Srebrnym Krzyżem Zasługi. To również laureatka nagrody znaku Hestii imienia Józefa Tischnera, którą przyznano jej w 2009 roku.

Lista książek: s. Barbara Chyrowicz

22,50 zł 22,50 zł - najniższa cena 49,99 zł - cena detaliczna

33,93 zł 34,93 zł - najniższa cena 49,90 zł - cena detaliczna

24,99 zł 25,90 zł - najniższa cena 37,00 zł - cena detaliczna

Etyka zawodu psychologa - Brzeziński Jerzy M., Toeplitz Zuzanna, Toeplitz-Winiewska Małgorzata, s. Barbara Chyrowicz | mała okładka

Etyka zawodu psychologa

Brzeziński Jerzy M., Toeplitz Zuzanna, Toeplitz-Winiewska Małgorzata, s. Barbara Chyrowicz

6.5 / 10 (2 oceny)

89,00 zł 89,00 zł - najniższa cena 89,00 zł - cena detaliczna

Etyka zawodu psychologa - Brzeziński Jerzy M., Toeplitz Zuzanna, Toeplitz-Winiewska Małgorzata, s. Barbara Chyrowicz | mała okładka

Etyka zawodu psychologa

Brzeziński Jerzy M., Toeplitz Zuzanna, Toeplitz-Winiewska Małgorzata, s. Barbara Chyrowicz

109,00 zł 91,51 zł - najniższa cena 109,00 zł - cena detaliczna