św. Tomasz z Akwinu

Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274) – filozof, teolog, uczony, przyrodnik, zakonnik-dominikanin wywodzący się z tradycji scholastycznej. Jeden z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Po śmierci otrzymał tytuł doctor angelicus, a w 1323 r. papież Jan XXII zaliczył go w poczet świętych.