św. Tomasz z Akwinu

Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274) – filozof, teolog, uczony, przyrodnik, zakonnik-dominikanin wywodzący się z tradycji scholastycznej. Jeden z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Po śmierci otrzymał tytuł doctor angelicus, a w 1323 r. papież Jan XXII zaliczył go w poczet świętych.

Lista książek

Traktat o Bogu

św. Tomasz z Akwinu

Nowy, współczesny polski przekład pierwszych 26 kwestii Summy teologicznej Tomasza z Akwinu, będących najbardziej spójną, dojrzałą i klarowną syntezą metafizyki średniowiecznej. Kolejne kwestie Traktatu o Bogu są zapisem dróg dochodzenia do poznania taje

Więcej

58,00 zł

39,44 zł

Kwestia o duszy

św. Teresa z Lisieux

Podstawowy traktat św. Tomasza dotyczący antropologii filozoficznej i teologicznej. Jest tu przedstawiona słynna nauka św. Tomasza o duszy jako jedynej „formie substancjalnej” człowieka kształtującej „materię”, jaką jest ciało. W traktacie poruszone są t

Więcej

0,00 zł

Ewangelia Ojców Kościoła

św. Teresa z Lisieux

Fragmenty dzieła z początków XII wieku zwanego Catena aurea („Złoty łańcuch”), w którym św. Tomasz zgromadził cytaty z pism Ojców Kościoła stanowiące komentarz do czterech ewangelii i przeznaczone głównie dla kaznodziejów. Nasz wybór zawiera teksty do Ew

Więcej

0,00 zł