Aleksander Hall

ALEKSANDER HALL – urodził się 20 maja 1953 roku w Gdańsku. Polski polityk, historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki.

Aleksander Hall – działalność polityczna


Aleksander Hall był działaczem opozycji w czasach PRL. Aktywnie działał przy tworzeniu Ruchu Młodej Polski. W czasie stanu wojennego zasiadał w niejawnych władzach „Solidarności”. Redagował również podziemne pisma. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego pełnił funkcję ministra ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami. W późniejszych latach Aleksander Hall przewodniczył m.in. Forum Prawicy Demokratycznej. Został również wiceprzewodniczącym Unii Demokratycznej, przewodniczącym Partii Konserwatywnej. Aleksander Hall współtworzył także Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. W 2001 roku odszedł z polityki i poświęcił się karierze naukowej. Aleksander Hall w 2010 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Przyznano mu również Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wolności i Solidarności oraz Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Aleksander Hall – książki i publikacje


Aleksander Hall ma na swoim koncie wiele publikacje. Wśród nich znalazły się takie tytuły, jak choćby „Anatomia władzy i nowa prawica”, czy też „Architekt wolnej Polski. Świat idei i wartości Tadeusza Mazowieckiego”.

Lista książek: Aleksander Hall

26,99 zł 26,99 zł - najniższa cena 44,99 zł - cena detaliczna