Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville (1805-1859), francuski myśliciel i polityk. Autor słynnego dzieła O demokracji w Ameryce, które uchodzi do dziś za najbardziej wnikliwą analizę społeczeństwa demokratycznego. Szczególne znaczenie mają jego analizy konfliktu między wolnością i równością, pożytków płynących z samorządu i stowarzyszeń oraz relacji między państwem a Kościołami. Od niego pochodzi sformułowanie hasła liberalnej demokracji.

Lista książek

O demokracji w Ameryce

Alexis de Tocqueville


Klasyczne dzieło będące analizą cnót, ale, ułomności demokracji. Tkankę życia narodów według Tocqueville’a stanowią instytucje publiczne, więzi społeczne, związek tradycji z teraźniejszością, poszanowanie dla wolności, godności człowieka. ...

Więcej

0,00 zł

Dawny ustrój i rewolucja

Alexis de Tocqueville

Książka jest wznowieniem edycji z 1970 r. (w której, ze względów politycznych, nazwisko tłumaczki zastąpione zostało pseudonimem). Jest to klasyczna już analiza zmian społecznych, które doprowadziły do wydarzeń zwanych rewolucją francuską. Alexis de Tocqu

Więcej

0,00 zł