Alfred Gawroński

Alfred Gawroński (ur. 1929), choć nie jest formalnie związany z żadną instytucją akademicką, od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku aktywnie uczestniczy w polskim życiu naukowym, zabierając głos w dyskusjach dotyczących filozofii i językoznawstwa. Jest on bodaj pierwszym w naszym kraju popularyzatorem powojennego oksfordzkiego nurtu filozofii analitycznej związanego z nazwiskami G. Ryle'a, J.L. Austina i J.R. Searle'a, a także tzw. drugiej filozofii Wittgensteina. Podsumowaniem tej działalności autora jest książka Dlaczego Platon wykluczył filozofów z Państwa? (Biblioteka „Więzi", 1984).

Lista książek

Wizja i argumentacja w filozofii

Alfred Gawroński

Wizja i argumentacja w filozofii... jest zbiorem tekstów poświęconych dwóm zagadnieniom. Pierwszym z nich jest idea filozofii jako działalności intelektualnej, w której w rozsądnych proporcjach splatają się: z jednej strony ogólny, rozwijany dzięki nieskr

Więcej

29,90 zł

20,33 zł