Alfred N. Whitehead

Alfred North Whitehead (1861-1947), matematyk i filozof angielski.

Wraz z Bertrandem Russellem dowodził, że zasady matematyki można sprowadzić do logiki (tzw. logicyzm). W ontologii przyjmował, że świat (nie tylko przyroda, ale też świat myśli i idei) to proces, pewna dynamiczna całość składająca się ze zdarzeń czy też zaistnień, scalonych ze sobą wedle określonych praw. Realna jest tylko ta całość, a jej poszczególne części składowe to ledwie to abstrakty. Fundamentem ontycznej racjonalności i harmonii świata jest transcendentny wobec niego Bóg.

W poglądach religijnych Whitehead zbliżał się ku egzystencjalizmowi. Twierdził, że religia jest tym, „co człowiek robi ze swą samotnością”. W epistemologii zaś wyrażał przekonanie, że jedynym punktem wyjścia w procesie poznawczym są bezpośrednie dane zmysłowe. Natomiast poznanie zmysłowe jest jego zdaniem niewyczerpywalne.

Lista książek

Religia w tworzeniu

Alfred N. Whitehead

Centralnym tematem tej pasjonującej intelektualnie książki jest analiza postaw religijnych. Whitehead widział w religii nie tyle zjawisko społeczne, ile duchowo-egzystencjalne, sięgające najgłębszej warstwy ludzkiej samotności wobec tajemnicy wszechświat

Więcej

0,00 zł

Nauka i świat nowożytny

Alfred N. Whitehead

Pierwsza próba przedstawienia polskiemu czytelnikowi jednego z najwybitniejszych myślicieli XX wieku. Autor, (1861-1947) matematyk i filozof, profesor Cambridge (Anglia) i Uniwersytetu Harvarda, podjął próbę ukazania wzajemnych związków myśli naukowej, f

Więcej

0,00 zł