Andrzej Paczkowski

Andrzej Paczkowski urodził się 1 października 1938 roku w miejscowości Krasnystaw. W 1960 roku ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1966 roku obronił doktorat i habilitował się. Paczkowski do 1974 roku był zatrudniony w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, jak również współpracował z Biblioteką Narodową. W latach 1980-1990 pracował w Instytucie Historii PAN. Jego zainteresowania naukowe były początkowo związane z historią prasy polskiej. W latach 80- tych XX wieku Andrzej Paczkowski był wydawcą wielu materiałów, związanych z działalnością „Solidarności”.

Andrzej Paczkowski – współpraca z poczytnymi tygodnikami


Paczkowski działał na rzecz Solidarności a także był ekspertem Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej wyżej wymienionego związku. W 1981 roku uczestniczył w formowaniu programu Rzeczpospolitej Samorządnej - Wolność – Sprawiedliwość - Niepodległość. W tym czasie prowadził liczne wykłady i publikował w prasie związkowej artykuły, dotyczące najnowszej historii Polski. W stanie wojennym Andrzej Paczkowski publikował w „Tygodniku Wojennym”, a także współpracował z „Tygodnikiem Mazowsze”.

Laureat nagród za bogaty dorobek naukowy i propagowanie historii Polski


Andrzej Paczkowski to osoba, która została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim, a także Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za swoje dokonania, związane z propagowanie historii najnowszej. To naukowiec, który został także wyróżniony Srebrnym Medalem zasłużonych kulturze Gloria Artis. Paczkowski jest także laureatem nagrody publicystycznej imienia Juliusza Mieroszewskiego i nagrody naukowej Klio za książkę „Pół wieku dziejów Polski 1939-1989”.

Lista książek: Andrzej Paczkowski

79,99 zł

46,39 zł

59,00 zł

39,99 zł

59,90 zł

36,76 zł

20,00 zł

15,58 zł