Antoni Bobrowski

Lista książek

Poezja starożytnej Grecji i Rzymu

Antoni Bobrowski


Przeznaczona dla uczniów szkół średnich analiza 10 utworów największych poetów starożytności, od Homera do Owidiusza, może być także pomocą dla nauczycieli polonistów. Zawiera słowniczek podstawowych terminów literackich. ...

Więcej

0,00 zł