Bronisław Mamoń

Lista książek

Cieszyć się życiem

Bronisław Mamoń

Książka Bronisława Mamonia poświęcona jest Zofii Starowieyskiej-Morstinowej, dziennikarce, krytykowi literackiemu i eseistce, przez cały okres swej działalności związanej z „Tygodnikiem Powszechnym”, którego przez długie lata była jednym z filarów. Wielol

Więcej

23,00 zł

15,64 zł

Karol Ludwik Koniński

Bronisław Mamoń

„Karol Ludwik Koniński to pisarz niezwykły, z rodziny wielkich gwałtowników chrześcijańskich: Pawłów i Orygenesów, Pascalów i Newmanów, Kierkegaardów i Mounierów - dziś prawie nie znany przez szerokie kręgi czytelników, czekający wciąż na odkrycie i zasz

Więcej

0,00 zł