Carl Wilkinson

Carl Wilkinson po ukończeniu kierunku na University of West England, rozpoczął prace badawcze na temat konceptualizmu. a także pisarstwa wizualnego i hybrydowego, jako elementów Sztuki Współczesnej. W swojej pracy badawczej Carl Wilkinson, podważa powstałe do tej pory teorie na temat literatury, traktujące o uniwersalnych sposobach odbioru i rozumienia literatury w kontekście współczesnego człowieka.

Carl Wilkinson – studium o nurtach literackich


W dorobku literackim Carla Wilkinsona znajdują się takie pozycję, jak: „Conceptualisms: The Anthology of Prose, Poetry”, „Visual, Found, E- & Hybrid Writing as Contemporary”, „Le Monde extraordinaire d'Albert Einstein” czy „Now & Then”. To opis nurtów poetyckich, a także początków pisarstwa hybrydowego, które narzuciło twórcom nowe formy, jak również zmieniło podejście do tradycyjnych utworów literackich, uznawanych za arcydzieła. Wilkinson w swoich książkach dokonuje analizy różnych kierunków literackich w postaci eksperymentalizmu, konceptualizmu, awangardy, radykalizmu i tak zwanego nurtu Avant -Pop. Ponadto przedstawia on także początki postmodernizmu i literatury alternatywnej.

Odmienne spojrzenie na współczesną literaturę


Twórczość Carla Wilkinsona stanowi przegląd antologii prozy, poezji i pisarstwa, zaliczanego do nurtu wizualnego, hybrydowego i współczesnego. To studium zawierające analizę prac różnych autorów z uwzględnieniem stosowanej przez nich estetyki i odmiennego ujęcia podobnych tematów. Zbiór poezji, prozy i utworów z pogranicza dramatu, poddanych wnikliwej ocenie przez Carla Wilkinsona, przynosi zupełnie inne spojrzenie na współczesne pisarstwo, szczególnie zaś twórczość Lydii Davis, Charlesa Bernsteina, Shelley Jackson, Davida Fostera, Claudii Rankine czy Nataniela Mackey'a.

Lista książek: Carl Wilkinson

37,39 zł 37,39 zł - najniższa cena 54,99 zł - cena detaliczna

54,39 zł 65,47 zł (-16%) - najniższa cena 79,99 zł (-32%) - cena detaliczna