Dominika Kozłowska

Dominika Kozłowska - doktor filozofii, absolwentka Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, redaktor naczelna miesięcznika „Znak".

Lista książek

Reguły życia

Piotr Śliwiński, Dominika Kozłowska, ...

Czy pewniejszą drogą do nieba jest życie zakonne, czy małżeńskie? Jak rozpoznać, do czego jesteśmy powołani? Czy dla duchownego dom znaczy to samo, co dla osoby świeckiej? Czy zakonnik może mieć własne pieniądze, czy nie? Co robi w czasie wolnym i ile go

Więcej

27,90 zł

18,97 zł