Edmund Burke

Edmund Burke (1729–1797) – angielski filozof i polityk, uchodzi za twórcę konserwatyzmu, krytyk rewolucji francuskiej.

Wydane w 1790 roku Rozważania o rewolucji we Francji Burke’a uznaje się za początek doktryny konserwatywnej, a zarazem koniec epoki oświecenia.

Burke był zwolennikiem ewolucyjnych zmian oraz szacunku dla dziedzictwa wcześniejszych pokoleń. Uważał, że niszczenie i budowanie świata od zera jest pozbawione sensu.
Według Burke’a człowiek jest istotą rozumną. Rozumowi nie można jednak bezwzględnie ufać, ponieważ człowiekiem targają liczne żądze i namiętności, które generowane są przez sprzeczne interesy.
Rewolucja jest u niego niedozwolonym zerwaniem ciągłości historycznej. Naród to dzieło wielu pokoleń: przeszłych, obecnych i przyszłych. Żadna generacja nie ma prawa podejmowania decyzji w imieniu pozostałych, a właśnie taką nieuprawnioną decyzją jest rewolucja.

Lista książek

Rozważania o rewolucji we Francji

Edmund Burke

Autor, angielski polityk i filozof (1729-1797), przeciwnik wszelkiego radykalizmu, krytycznie ocenia rewolucję francuską. Rozważania o rewolucji prezentują podstawy umiarkowanego konserwatyzmu, w wersji nie znanej polskiej tradycji. ...

Więcej

0,00 zł

Odwołanie od nowych do starych wigów

Edmund Burke

Drugi wydany w serii Biblioteka Myśli Politycznej wybór pism Edmunda Burke’a – uznawanego za ojca współczesnego konserwatyzmu i czołowego myśliciela nowożytnej Europy – zawiera jego najważniejsze teksty poświęcone angielskiej tradycji politycznej. Rozważa w nich m.in. kwestie wolności, sprawiedliwości, władzy. Krytykuje błędy polityczne epoki, a zarazem przedstawia zasady polityki rozsądnej, sprawiedliwej i[...]

Więcej

39,90 zł

28,91 zł

O duchu i naturze rewolucji - Edmund Burke | mała okładka
-39 %

O duchu i naturze rewolucji

Edmund Burke

O duchu i naturze rewolucji – wybór pism Edmunda Burke’a (1729-1797), jednego z najwybitniejszych myślicieli w dziejach Europy, uchodzącego za „ojca” współczesnego konserwatyzmu. Zawiera publikowane po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu teksty, w których przedstawił on swoje fundamentalne rozważania o angielskiej konstytucji i gospodarce, prawach kolonistów północnoamerykańskich i irlandzkich katolików, rew[...]

Więcej

35,70 zł

21,80 zł