Ewa Kurek

Lista książek

Dzieci żydowskie w klasztorach

Ewa Kurek

Książka jest pierwszym i jak dotąd najpełniejszym opracowaniem humanitarnej działalności polskich zakonnic podczas hitlerowskiej okupacji. Spontanicznie dawały schronienie żydowskim dzieciom w klasztorach, a także prowadzonych przez siebie szkołach i ochronkach.

Więcej

34,90 zł

24,89 zł

Gdy klasztor znaczył życie

Ewa Kurek-Lesik

Wsparta na gruntownych badaniach, bogata źródłowo praca ukazuje mało znany, aczkolwiek niezmiernie ważny epizod, jakim było ratowanie w latach II wojny światowej dzieci żydowskich przez polskie zakonnice. Wyważone i wnikliwe wywody autorki stanowią istotn

Więcej

0,00 zł